Educatie

Cultuur Menu

Voor het Cultuur Menu waar alle basisscholen in Zaanstad een keuze uit kunnen maken verzorg ik meerdere workshops.
Zie voor het beeldend overzicht de website van het cultuur menu: klik hier.

KLEUR! Workshop voor kleuters met verhalen over kunstkleur, kleurgevoel, kleuren zoeken en verdwijnkleuren.  Uitvoering 2021/2022

Film?! Workshop voor het speciaal onderwijs; ze maken de kortste film ooit, maar het werkt wel! Animeren, fotograferen en samenwerken. Camera’s neem ik mee.  Uitvoering 2021/2022

Zaanse kunstenaar in de klas Kinderen leren schilderen met diepte, volgens mijn eigen methode en ervaring. De Zaanstreek is de inspiratie. Uitvoering 2018/2019/2020/2021

Denken is een kunst, filosoferen in de klas,  Uitvoering 2020/2021

Vertel jij het maar (samen met Nicole Zijlemaker), Kunst en cultuur lessen waarbij VTS centraal staat: een methode van kunst bekijken en bespreken waarbij de kinderen leren kijken, beschrijven en denken zonder waardeoordeel. VTS staat voor visual thinking strategies. Uitvoering 2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021

De Mislukte foto (in opdracht van Marcel Fraij), door Marcel Fraij bedachte les waar de kinderen na een boeiende presentatie, waarbij hun denken over wat gelukt en niet gelukt is op zijn kop wordt gezet, een aantal korte foto-opdrachten uitvoeren. Wie maakt een gelukte mislukte foto? Uitvoering 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021

Negatief schilderen (in opdracht van Marcel Fraij). Wat is negatief? Wie kan de omgekeerde kleuren zo mengen dat wanneer je je werk bekijkt met een speciale omgekeerde mobiel het allemaal opeens ‘klopt’? Spannende les over kleurentheorie, ogen en schilderen. Uitvoering 2016/2017/2018/2019/2020

Kunst kan van alles gemaakt zijn (samen met Marcel Fraij). Een kunstproject waarbij kinderen geleerd werd buiten de gebaande paden te denken en conceptuele kunst als uitgangspunt te nemen. Bij het project is een DVD gemaakt. Ruth van Beek, Katrine van Klaveren, Willem Moeselaar en Emma Fischer hadden samen met ons lessen bedacht die met water te maken hadden, van tranen tot watermuziek, van geluiden verwoorden tot ongelukte foto’s. Uitvoering 2011

Coaching en workshops, voor leerkrachten

Regelmatig geef ik workshops aan teams of help individuele leerkrachten met het ontwerpen van proces gerichte lessen (bijv vanuit laatmaarleren.nl). Of ik inspireer leerkrachten materialen uit te proberen en zelf creatief te zijn. Of zelf na te denken over wat creativiteit is en hoe je dat stimuleert bij je leerlingen.

Ik ben getraind door Karin Kotte, VTS Nederland en als filosofisch gespreksleider (leren filosoferen en ISVW) en heb jarenlange ervaring met lesgeven en kunst maken. Ik probeer alle vakgebieden waar ik interesse in heb te verbinden en anderen te inspireren altijd vanuit een groter of ander perspectief te denken.

Zo ben ik geïnteresseerd in wetenschap (lezingen voor Fosfor georganiseerd met wetenschappers uit o.a. de astronomie, sociologie en biologie), ik ben geïnteresseerd in kunst, geschiedenis (ik ben gids voor Monet in Zaandam) en filosofie. In het onderwijs kan ik alles kwijt!

Projecten voortgezet onderwijs

Ik vind het ontzettend leuk om aan jongeren les te geven. Mijn meest recente projecten zijn op De Faam (school voor speciaal onderwijs) in Zaandam (maart 2016-2018) en Het Amsterdams Lyceum in Amsterdam Zuid (oktober 2016, 2015 en 2014). De leerlingen van de Faam hebben in 2016 hun eigen ‘Mondriaan’ uitgevonden. In Amsterdam gingen ze een negatieve Van Gogh maken en ontdekten zo hoe hun mobiel een handig hulpmiddel werd om de juiste ‘verkeerde’ kleur te mengen.

Projecten primair onderwijs

Jarenlange ervaring in kunst- en cultuurlessen maakt dat ik altijd blijf vernieuwen, uitproberen en onderzoeken. Lesgeven in het primair onderwijs is altijd spannend! Hieronder een kleine greep uit de lessen door de jaren heen. Ik geef lessen in school en buiten school, daarnaast heb ik ook samen met Caroline de Roy en Marcel Fraij het kunst en techniek atelier voor kinderen opgezet: WOW?!

Wow?! Kunst- en techniekatelier

Kunst en techniekatelier voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar. Project i.s.m. Marcel Fraij en Caroline de Roy. Partners: FluXus en Zaanprimair. Voor het verslag van het voorjaar 2015 klik hier . Voor het verslag van Najaar 2015 klik hier.

Het atelier werd uitgevoerd in het voorjaar en in het najaar van 2015 op twee verschillende scholen. Het atelier zal voortgezet worden als reizend project en/of als vast onderdeel van het CultuurCuster in Zaandam: een groot gebouw waar alle culturele instellingen onderdak vinden.

Cultuur Met Kwaliteit

Via Fluxus word ik ingehuurd om mee te denken en uitvoering te geven aan het Cultuur met Kwaliteit project: een subsidie van de overheid om op scholen het kunstonderwijs te stimuleren. Ik heb op diverse basisscholen waaronder Ayundo, De Korenaar, De Rank en De Saenparel lessen gegeven, lesbrieven ontworpen en workshops gegeven aan leerkrachten.

Kunstlessen op scholen

Zaanstad