Educatie

Cultuur Menu

Voor het Cultuur Menu waar alle basisscholen in Zaanstad een keuze uit kunnen maken verzorg ik meerdere workshops.
Zie voor het beeldend overzicht de website van het cultuur menu: klik hier.

Zaanse kunstenaar in de klas Het is hier soms een rommeltje, maar er zijn ook mooie huizen en prachtige doorkijkjes.Waar je ook woont, de polder en het water zijn altijd dichtbij. Je springt op de fiets en je kan zo de ruimte in.

Mijn hele leven woon ik al in het Zaanse landschap, het is voor mij van grote waarde als schilder en als docent. Het is een bron van inspiratie. En er zijn meer kunstenaars die er zo over denken in de Zaanstreek! Zelfs de directeur van het Singermuseum in Laren vindt deze plek fijn en verbaast zich erover dat hier geen kunstenaarsdorp is ontstaan. Daar vertel ik graag over in de les: wat is er zo bijzonder hier?

Ik heb er jaren over gedaan om mijn schildertechniek te verfijnen en zo diepte op te bouwen in een schilderij. Het is altijd een klein wonder als het lukt. Soms lukt het niet, en dat is niet erg: oefening baart kunst, want makkelijk is het niet.

Graag wil ik een workshop geven waarbij de kinderen een duidelijke, technische opdracht krijgen om te oefenen met hoe je diepte schildert en hoe je een landschap kan ‘opbouwen’: zonder veel te tekenen, direct schilderen met 2 kleuren plus zwart en wit. Zij werken volgens een plan waarbij eerst de achtergrond, dan het middenplan en dan de voorgrond wordt opgebouwd met verschillende structuren. Op het eind van de les hebben zij dan een landschap geschilderd.

De instructie geschiet deels door video’s die ikzelf gemaakt heb en die de leerkrachten later nog eens kunnen bekijken via een link op mijn youtube kanaal.

Dit is een workshop van 1,5 uur voor groepen 6, 7 en 8. De les bestaat uit een korte historische schets van het landschap en de kunstenaars die hier werken en hebben gewerkt (+/- 15 minuten).

Daarna gaan de kinderen aan de slag met verf. Deze neem ikzelf mee, net als de penselen, waterpotten, het papier en de plastic wegwerpbordjes.

Ze werken op vellen van +/- A3 formaat. Voor de bescherming van de tafels zorgen de leerkrachten zelf.

Er is ongeveer 10 minuten nodig voor materiaal uitdelen en instructie via o.a. een video. Daarna telkens een korte uitleg (met beeld materiaal) voor de volgende stap. Er zijn drie of vier stadia mogelijk, afhankelijk van het verloop. Opruimen 10 minuten voor tijd. Korte nabespreking van 1 (of 2) werk(en) die een leerling niet gelukt vindt: wat zou je anders kunnen doen? Wat was de oorzaak? En eventueel een werk waar een leerling ‘geslaagd’ is volgens eigen zegge.

Het gaat er om dat de kinderen een techniek aangeboden krijgen waar ze zelf mee aan de slag kunnen: de workshop is in feite een kennismaking en een verbreding van hun schildervaardigheden. Hoe zij die verder ontwikkelen is aan de tijd die hun gegeven is en of zij genoeg mogelijkheden krijgen om er hun eigen draai aan te geven. Verder leren zij te kijken naar de ruimte om hen heen. Zie deze workshop als een aanzet om een proces op gang te brengen over het kijken naar het landschap om je heen en hoe je dat kan verbeelden.

In de bijlage staat een les die de leerkrachten zelf vooraf kunnen doen om alvast te oefenen met ‘zachte overgangen’. De zachte overgangen zijn heel belangrijk om diepte te kunnen creëren. Het is een korte opdracht waarbij de kinderen met alleen potlood werken. Er is ook een visuele instructie bij (via youtube) en er staat in de bijlage een korte tekst waar je op kan letten als begeleider. Uitvoering 2018/2019

Vertel jij het maar (samen met Nicole Zijlemaker), Kunst en cultuur lessen waarbij VTS centraal staat: een methode van kunst bekijken en bespreken waarbij de kinderen leren kijken, beschrijven en denken zonder waardeoordeel. De methode komt uit Amerika overwaaien en geeft de kinderen een fantastische mogelijkheid om zelf te ontdekken wat ze ervaren en zien. VTS staat voor visual thinking strategies. Nicole en ik gebruiken dit jaar het Rijksmuseum en z’n kunst als startpunt voor de les. Uitvoering 2015/2016/2017/2018

De Mislukte foto (in opdracht van Marcel Fraij), door Marcel Fraij bedachte les waar de kinderen na een boeiende presentatie, waarbij hun denken over wat gelukt en niet gelukt is op zijn kop wordt gezet, een aantal korte foto-opdrachten uitvoeren. Wie maakt een gelukte mislukte foto? Uitvoering 2014/2015/2016/2017/2018

Negatief schilderen (in opdracht van Marcel Fraij). Wat is negatief? Wie kan de omgekeerde kleuren zo mengen dat wanneer je je werk bekijkt met een speciale omgekeerde mobiel het allemaal opeens ‘klopt’? Spannende les over kleurentheorie, ogen en schilderen. Uitvoering 2016/2017/2018

Kunst kan van alles gemaakt zijn (samen met Marcel Fraij). Een kunstproject waarbij kinderen geleerd werd buiten de gebaande paden te denken en conceptuele kunst als uitgangspunt te nemen. Bij het project is een DVD gemaakt. Ruth van Beek, Katrine van Klaveren, Willem Moeselaar en Emma Fischer hadden samen met ons lessen bedacht die met water te maken hadden, van tranen tot watermuziek, van geluiden verwoorden tot ongelukte foto’s. Uitvoering 2011

Projecten voortgezet onderwijs

Ik vind het ontzettend leuk om aan jongeren les te geven. Mijn meest recente projecten zijn op De Faam (school voor speciaal onderwijs) in Zaandam (maart 2016-2018) en Het Amsterdams Lyceum in Amsterdam Zuid (oktober 2016, 2015 en 2014). De leerlingen van de Faam hebben in 2016 hun eigen ‘Mondriaan’ uitgevonden. In Amsterdam gingen ze een negatieve Van Gogh maken en ontdekten zo hoe hun mobiel een handig hulpmiddel werd om de juiste ‘verkeerde’ kleur te mengen.

Projecten primair onderwijs

Jarenlange ervaring in kunst- en cultuurlessen maakt dat ik altijd blijf vernieuwen, uitproberen en onderzoeken. Lesgeven in het primair onderwijs is altijd spannend! Hieronder een kleine greep uit de lessen door de jaren heen. Ik geef lessen in school en buiten school, daarnaast heb ik ook samen met Caroline de Roy en Marcel Fraij het kunst en techniek atelier voor kinderen opgezet: WOW?!

Wow?! Kunst- en techniekatelier

Kunst en techniekatelier voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar. Project i.s.m. Marcel Fraij en Caroline de Roy. Partners: FluXus en Zaanprimair. Voor het verslag van het voorjaar 2015 klik hier . Voor het verslag van Najaar 2015 klik hier.

Het atelier werd uitgevoerd in het voorjaar en in het najaar van 2015 op twee verschillende scholen. Het atelier zal voortgezet worden als reizend project en/of als vast onderdeel van het CultuurCuster in Zaandam: een groot gebouw waar alle culturele instellingen onderdak vinden.

Cultuur Met Kwaliteit

Via Fluxus word ik ingehuurd om mee te denken en uitvoering te geven aan het Cultuur met Kwaliteit project: een subsidie van de overheid om op scholen het kunstonderwijs te stimuleren. Ik heb op diverse basisscholen waaronder Ayundo, De Korenaar, De Rank en De Saenparel lessen gegeven, lesbrieven ontworpen en workshops gegeven aan leerkrachten.

Kunstlessen op scholen

Zaanstad